Zoek je een coach?

Personal Coaching / Levensvragen / Wat wil ik nu echt?

Wat is het?

Soms zijn er momenten in je leven, dat je nood hebt om met iemand buiten je eigen leefwereld te kijken naar hoe je je leven nu invult. Dat kan zijn na een belangrijke gebeurtenis in je leven (job kwijt raken, verlies van een partner, reorganisatie binnen de organisatie waar je werkt, etc.) Maar het kan ook zijn, dat je merkt dat je meer aan het overleven bent dan aan het leven; dat de dagen zich aaneenrijgen en dat je merkt dat er nog maar weinig zaken zijn waarvan je energie krijgt. Dan is het misschien tijd om jezelf een personal coach te gunnen, om terug weer de regie over jouw leven in handen te nemen/te krijgen, waardoor je weer echt ten volle kunt leven.

Situaties die zich lastig laten veranderen, worden gekenmerkt doordat mensen vastzitten in hun ideeën, overtuigingen en vanzelfsprekendheden en daardoor het contact met hun behoeften – waar het je werkelijk om gaat – zijn kwijt geraakt. Met onze coaching richten we ons op het doorbreken van belemmerende patronen en het onderzoeken van wat voor jou werkelijk van belang is, zodat er ruimte gecreëerd wordt voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën en nieuw gedrag. Het resultaat hiervan is dat jij geinspireerd en gestimuleerd wordt om zelf een nieuwe - andere - keuzes te maken om de door jou gewenste verandering in gang te zetten.


Wie begeleiden wij zoal?

eigenaren van succesvolle ondernemingen
artsen en professoren
bestuurders en topmanagers van grote organisaties (zorgsector, overheid, privé)
psychologen en psychiaters
mensen die willen onderzoeken of ze hun relatie nieuw leven willen inblazen of willen stoppen
mensen die op een kruispunt in hun leven staan: voor grote keuzes staan
...... en iedereen die terug zijn leven in eigen handen wil nemen


Jouw coach> Wij werken vooral rondom de thema’s: authenticiteit, ambitie, assertiviteit, zingeving, verbinding maken met anderen, ontwikkelen van empathie en het (her-)vinden van jouw balans tussen je werk en privéleven.


Ervaring

Wij kunnen terugblikken op meer dan 15 jaar ervaring en hebben met vele van onze klanten al jarenlange partnerships. Al onze coaches zijn gecertificeerd; sommigen door de School for Coaching (door Jenny Giezeman opgericht en uitgebaat tot oktober 2014), door de International Coach Federation (ICF) en weer anderen door the Center for NonViolent communication (CNVC). Wij hebben honderden mensen mogen begeleiden met allerlei soorten achtergronden en functiesInformatie over onze aanpak

Vertrouwelijkheid

Het inroepen van hulp is voor veel mensen nog een gevoelig onderwerp en iets waarover ze liever niet met anderen spreken. Daarom kunt u bij ons op volledige discretie rekenen.

Helderheid in resultaatsafspraken
Aan onze wijze van coachen is niets sofst. Vooraf bepalen wij met u en/of met de coachee, wat de resultaten dienen te zijn van het coachingstraject. Deze resultaten leggen wij vooraf vast in een overeenkomst die zowel door de opdrachtgever, de coach als door de coachee worden ondertekend.

Frequentie en de duur van een coachingstraject

De ervaring leert dat een gemiddelde frequentie van 1x per 3 á 4 weken een optimaal resultaat oplevert voor cliënten. Door de gecreëerde tussenpozen heeft de coachee de mogelijkheid om te oefenen met nieuw gedrag in de praktijk en heeft hij/zij voldoende tijd voor zelfreflectie. Wij bieden in de regel trajecten aan van 7 sessies, met een gratis intake, een doelstellingengesprek en een mondelinge evaluatie aan het einde van het traject. Onze coachingsessies duren 1,5 uur.

Non Violent Communication – Systeemdenken – Gestalt

In al onze begeleidingen werken wij vanuit het gedachtengoed van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg om duidelijkheid te krijgen over jouw drijfveren; werken we systemisch en met Gestalt om jouw wisselwerking met jouw omgeving/de ander helder te krijgen.


Prijzen

Contacteer ons met uw vraag en wij zullen u onze tarieven graag toelichten.
Tel.: 0479/21 70 36 of jennygiezcoach@gmail.com.

Ontwerp: e-grafisch ontwerp
Realisatie: Franckx Design & Multimedia