Zoek je een coach?

Team Coaching

Samenwerking en ondernemerschap in teams vergroten

Wat is het?

Als je merkt dat de samenwerking binnen het team beter kan, en de leidinggevende en het team hiervoor wel enige ondersteuning kunnen gebruiken, kan het nuttig zijn om een teamcoach in te schakelen. Het doel van teamcoaching is om de onderlinge samenwerking in het team te vergroten en de focus op de afdelingsdoelen te verbeteren.

De rol van de teamcoach is om effectieve en niet-effectieve samenwerkingspatronen in het team bespreekbaar te maken. Uw coach zal deze gedragspatronen gebruiken om de onderliggende denkpatronen in het team aan het licht te brengen. De teamcoach zal het team – inclusief de leidinggevende - inzicht geven over hoe bepaalde denk- en gedragspatronen ongewenste situaties in stand houden. Samen met de coach zal het team leren om nieuwe denkpatronen en de daarbij behorende gedragspatronen te ontwikkelen, op een wijze dat alle teamleden overeenstemming en openheid gaan waarderen als iets waar iedereen alleen maar beter van kan worden.


Wanneer Team Coaching inzetten?

Team Coaching kan om verschillende redenen worden ingezet. Zo kan het zijn dat:
dat het team mag leren om meer initiatief mag nemen; meer ondernemerschap mag tonen
dat het team mag leren te onderhandelen om conflicten te voorkomen en op te lossen
dat het team mag leren heldere afspraken met elkaar te maken en zich daaraan te houden
dat het team ondersteuning nodig heeft om te werken vanuit de nieuwe organisatie-visie
dat het team het lastig vindt om ‘oud zeer’ een plaats te geven
dat het team mag leren veranderingen als een continue gegeven te ervaren, in plaats van deze proberen af te remmen of te negeren
dat het team mag leren zich meer met de rest van de organisatie te verbinden en ..........


Ervaring

Wij kunnen terugblikken op meer dan 15 jaar ervaring en hebben met vele van onze klanten al jarenlange partnerships. Al onze coaches zijn gecertificeerd; sommigen door de School for Coaching (door Jenny Giezeman opgericht en uitgebaat tot oktober 2014), door de International Coach Federation (ICF) en weer anderen door the Center for NonViolent communication (CNVC).Informatie over onze aanpak

Vertrouwelijkheid

Persoonlijke en/of professionele ontwikkeling is voor veel mensen een gevoelig onderwerp. Daarom kunt u bij ons op volledige discretie rekenen. Dit betekent dat de inhoud van de teamcoachingsgesprekken vertrouwelijk van aard is, en dat terugkoppeling naar de opdrachtgever uitsluitend gebeurt over de ontwikkeling op de vooraf afgesproken competenties. Op deze wijze garanderen wij volledige discretie en vertrouwelijkheid aan al onze clienten.

Helderheid in doelstellingen

Vooraf bepalen wij met u, wat de doelstellingen zijn van het teamcoachingstraject. Deze doelstellingen leggen wij vooraf vast in een overeenkomst.

Frequentie en de duur van een coachingstraject

De frequentie en duur van een teamcoachingtraject varieert afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever. De ervaring leert dat een 5-tal sessies over het algemeen voldoende is om het team de vooraf bepaalde doelen te helpen realiseren. Een sessie duurt meestal 1 dagdeel.

Non Violent Communication – Systeemdenken – Gestalt

In al onze begeleidingen werken wij vanuit het gedachtengoed van Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg om duidelijkheid te krijgen over jouw drijfveren; werken we systemisch en met Gestalt om jouw wisselwerking met jouw omgeving/de ander helder te krijgen.


Prijzen

Contacteer ons met uw vraag en wij zullen u onze tarieven graag toelichten.
Tel.: 0479/21 70 36 of jennygiezcoach@gmail.com.

Ontwerp: e-grafisch ontwerp
Realisatie: Franckx Design & Multimedia