Jenny Giezeman Coaching & Leadership

Verbindend coachen en communiceren

Zoek je een coach?

Zoek je een coach?

Executive coaching

De term “executive” verwijst naar het niveau binnen de organisatie, de term“coaching” verwijst naar de rol van de begeleider. Een “executive” is een topmanager, bestuurder en/of ondernemer. “Coaching” is het begeleiden en ondersteunen in het ontwikkelingsproces.

Het doel van executive coaching is het versterken van jouw persoonlijke en professionele leiderschap.

Lees meer >>

Personal Coaching – Business

Regelmatig horen wij dat mensen denken dat ‘coaching’ iets is voor mensen die incompetent of soft zijn. Of dat ‘coaching’ een wondermiddel is om problemen op korte termijn op te lossen. Dat is niet onze visie op coachen. Coaching betekent voor ons het aangaan van een zoekproces tussen coach en coachee, om te ontdekken welke krachten en eigenheid iemand heeft, en hoe die optimaal tot hun recht kunnen komen voor het realiseren van voorafgestelde doelen.

Lees meer >>

Personal Coaching – Levensvragen

Soms zijn er momenten in je leven, dat je nood hebt om met iemand buiten je eigen leefwereld te kijken naar hoe je je leven nu invult. Dat kan zijn na een belangrijke gebeurtenis in je leven (job kwijt raken, verlies van een partner, reorganisatie binnen de organisatie waar je werkt, etc.)

Lees meer >>

Team Coaching

De rol van de teamcoach is om effectieve en niet-effectieve samenwerkingspatronen in het team bespreekbaar te maken. Je coach zal deze gedragspatronen gebruiken om de onderliggende denkpatronen in het team aan het licht te brengen. De teamcoach zal het team – inclusief de leidinggevende – inzicht geven over hoe bepaalde denk- en gedragspatronen ongewenste situaties in stand houden. Samen met de coach zal het team leren om nieuwe denkpatronen en de daarbij behorende gedragspatronen te ontwikkelen, op een wijze dat alle teamleden overeenstemming en openheid gaan waarderen als iets waar iedereen alleen maar beter van kan worden.

Lees meer >>